Societat Astronòmica de Figueres

· Català
· Castellà
"Eppur si muove" (Però es mou) - Galileo Galilei
 
 
  Inici →
 
  Notícies
 
  Activitats
 
 
 
  Com fer-se soci
 
  Àrea socis
  (en construcció)
  Usuari
 
  Contrasenya
 
 
 
 
 
 
 

Història de la S.A.F.

La Societat Astronòmica de Figueres fou fundada el 1992, a partir de la iniciativa d’un grup de persones que coincidien habitualment com a assistents a una sèrie de conferències i xerrades sobre Astronomia que es celebraven aquelles èpoques a la seu del Casino Menestral de Figueres. L’interès que els habituals d’aquelles trobades sentíem per la ciència astronòmica, juntament amb el fet que alguns disposàvem de telescopis i teníem experiència com a observadors, motivà la decisió de crear una entitat cultural, amb la finalitat de “promoure i divulgar el coneixement de l’Astronomia i les ciències afins”.
D’aleshores ençà, l’entitat, amb les limitacions naturals imposades per la manca d’infrastructures pròpies i el no disposar de grans pressupostos ni d’un nombre extens de socis, ha anat desenvolupant aquest propòsit mitjançant la realització d’activitats de divulgació obertes als socis i públic en general: conferències, col.loquis, projecció de documentals, sessions de planetari i sortides d’observació.
 
 
Part d’aquestes activitats s’han realitzat a les escoles i instituts de la comarca, àmbits propicis per a fer despertar l’afició dels joves per les coses del cel. Gràcies a aquestes activitats, un cert nombre d’estudiants que ha participat en les nostres activitats són, ara, astrofísics professionals. Una de les activitats més importants que la Societat ha realitzat en el passat fou endegar el 1993 la primera campanya de denúncia contra la contaminació lumínica a l’Alt Empordà, a resultes de la qual, l’any 1995, s’aprovà a l’Ajuntament de Figueres el primer Pla Director de l’Enllumenat Públic contra la Contaminació Lumínica, que fou la primera iniciativa al respecte a l’estat espanyol, després de Canàries. A conseqüència d’això, al 1996 es fundà el col.lectiu Cel Fosc, dit ara Cel Fosc. Associació contra la Contaminació Lumínica, entitat d’abast estatal que lidera la lluita contra la contaminació lumínica a l’estat espanyol. Les iniciatives del grup conduïren l’any 2001 a l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 6/2001, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn. Posteriorment, Cel Fosc ha impulsat l’aprovació de lleis similars a Balears, Navarra, Cantàbria i Andalusia. Actualment hi ha en tràmit les de València i Murcia, també impulsades des de Cel Fosc.
Després d’anys d’activitats de divulgació i de pensar en la possibilitat d’incorporar-ne d’altres que donessin a l’entitat una dimensió més científica, s’aprovà finalment el projecte de construcció d’un telescopi de 410 mm de diàmetre, automatitzat, amb el qual es pogués iniciar un programa d’observacions astrofísiques. A tal fi, s’elaborà un projecte científic que fou presentat a l’Ajuntament de Figueres, sol.licitant finançament per a la seva construcció. L’instrument, a fi d’abaratir costos, seria fabricat per peces, dissenyat i muntat amb la col.laboració de socis de la Societat i membres del Grup d’Estudis Astronòmics (GEA). El 2003, es signà un conveni de col.laboració entre la Societat i l’Ajuntament, en base al qual, aquest finançaria la construcció del telescopi, comprometent-se la Societat a què l’instrument estigués a disposició dels estudiants que volguessin fer-hi observacions i l’observatori pogués ésser visitat per grups, prèvia sol.licitud i en hores que no alteressin el desenvolupament de les observacions. A finals del 2006 es féu una inauguració oficial, amb l’instrument en estat no operatiu i, al maig del 2008 acabà el procés d’ajustament i posta a punt. El telescopi es troba a l’observatori situat al Carrer de la Via Làctia, 1, de Figueres.
 

On estem

 

Veure mapa més gran
Societat Astronómica de Figueres
C/ Via Lactia s/n
Figueres
info@astrofigueres.org
Avís legal  -  Contacte